Privátní lékařská praxe MUDr. Born
Aktuálně z ordinace
Privátní lékařská praxe MUDr. Born

Aktuálně z ordinace

V prosinci 2018 Kateřina Bornová úspěšně obhájia certifikaci The Fetal Medicine Foundation London. Certifikát opravňuje držitele ke screeningu Downova syndromu v I.trimestru.

V roce 2018 jsme přijali do péče 189 nových klientek.

Od ledna 2018 do prosince 2018 pomohla naše ordinace na svět 141 dětem, z toho 3x byla dvojčátka.

V říjnu 2018 jsme opětovně získali certifikát ISO s platností do 13.9.2021.

Během celého roku 2018 byla naše ordinace dostupná klientkám každý den. I v době dovolené lékařů v letních měsících byla zajištěna lékařská péče. Tuto možnost využily nejen naše pacientky, ale i klientky registrované v jiných zdravotnických zařízeních.

Od 22.5.2018 WIFI FREE v čekárně naší ordinace pro čekající klientky a jejich doprovod.

V části Služby najdete Informace pro pacientky o zpracování osobních údajů.

Zakoupili jsme NOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ:
v létě 2017 jsme pořídili do naší ordinace další ultrazvukový přístroj, který umožní ještě kvalitnější diagnostiku vrozených vývojových vad a zlepší hodnocení gynekologických onemocnění. Jedná se o jeden z nejlepších výrobků firmy SIEMENS - ACUSON NX300.
Fotografie

Od září 2017 rozšířila náš tým nová porodní asistentka Bc. Lada Karbanová.

1.10.2017 jsme oslavili 25 let působení naší ordinace.

Nově jsme stanovili ordinační hodiny MUDr.Kateřina Bornové vymezené pro nezletilé a mladistvé.

MUDr.Čeněk Born,CSc., získal Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví s platností do roku 2023.

Od února 2012 působí v ordinaci po celou dobu ordinačních hodin dva lékaři (MUDr.Čeněk Born,CSc. a MUDr.Kateřina Bornová). Tím garantujeme vyšetření na objednaný čas.

MUDr. Kateřina Bornová absolvovala praktický kurz ultrazvukového vyšetření plodu v 18.-22. týdnu organizovaný Fetal Medicine Foundation v Londýně. V lednu 2015 získala Certifikaci této organizace k tomuto vyšetření.
Garance vyšetření

U akutních případů garantujeme vyšetření bezprostředně, u ostatních do týdne.
Nové pacientky

Po domluvě s lékařem přijímáme nové pacientky k registraci.
Základní dokumenty

Adobe Acrobat dokument Certifikát kvality

Adobe Acrobat dokument Etický kodex

Adobe Acrobat dokument Politika a poslání
Ordinace certifikována ČSN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 s vyloučením čl.7.3