Privátní lékařská praxe MUDr. Born
Personální vybavení naší ordinace
Privátní lékařská praxe MUDr. Born - Titulní stránka webu

Personální vybavení naší ordinace

Na péči o klientky naší ordinace se podílejí:

MUDr. Čeněk Born, CSc.

Foto: MUDr. Born

Absolvoval lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, promoce v červnu 1972.

V letech 1976 a 1981 složil atestace I. a II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví.

V roce 1991 obhájil titul CSc vědeckou prací Psychologie v onkogynekologii - kvalita života u pacientek s gynekologickým onkologickým onemocněním.

Od roku 1972 působí na gynekologicko porodnické klinice FN Plzeň, postupně jako mladší, starší sekundář, ordinář pro onkologickou gynekologii. V letech 1987-1993 působil na lékařské fakultě University Karlovy v Plzni na katedře gynekologie a porodnictví jako odborný asistent. Podílel se na výchově a vzdělávání lékařů a učil na zdravotní škole v Plzni.

Napsal přes 50 odborných publikací a článků v českém odborném tisku. Od roku 1992 se věnuje osvětové činnosti se zaměřením hlavně na antikoncepci a hormonální léčbu klimakteria.

V roce 1992 jako první lékař v Plzni otevřel privátní gynekologickou ordinaci.

V roce 1999 se stal spoluzakladatelem Klubu privátních plzeňských gynekologů.

MUDr. Kateřina Bornová

Foto: MUDr. Bornová

Absolvovala lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni s červeným diplomem, promoce červen 1994.

V roce 1997 složila atestaci I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2006 získala specializační odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví.

Od roku 1996 se specializuje na ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodů. V roce 2004 získala mezinárodní certifikát Fetal Medicine Foundation udělovaný profesorem Nicolaidesem v Londýně, který ji opravňuje vykonávat screening Downova syndromu v prvním trimestru. Každý rok pak obhajuje tuto akreditaci, která je udělována vždy na jeden rok na základě hodnocení výsledků roku předcházejícího. V roce 2010 získala certifikát Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti pro vykonávání superkonsiliární ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii.

Od roku 1996 do roku 2012 pracovala na gynekologicko porodnické klinice.

Bc. Marie Bejmová

Porodní asistentka Bc. Marie Bejmová absolvovala Západočeskou univerzitu, fakultu zdravotních studií, obor porodní asistentka, kterou zakončila promocí s titulem bakalář.

Bc. Lada Karbanová a Hana Vyšteinová

Foto: Bc. Lada Karbanová Foto: Hana Vyšteinová

Porodní asistentka Bc. Lada Karbanová absolvovala v letech 2014-2017 Západočeskou univerzitu, fakultu zdravotních studií, obor porodní asistentka, kterou zakončila promocí s titulem bakalář.

Hana Vyšteinová pracovala 30 let na Gynekologicko porodnické klinice FN Plzeň. 15 let působila na porodním sále a 15 let na oddělení pro rizikové těhotné.

Ve svém oboru se stále vzdělávají. Absolvují postgraduální kurzy, semináře a konference se zaměřením na práci porodních asistentek.

Náš společný cíl je zdraví a spokojenost klientek ordinace.

Ordinace certifikována ČSN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 s vyloučením čl.7.3