Privátní lékařská praxe MUDr. Born
Aktuálně z ordinace
Privátní lékařská praxe MUDr. Born

Aktuálně z ordinace


Od května 2020 rozšířila náš tým Mgr. Markéta Rusňáková.

Rozloučili jsme se s naší porodní asistentkou Bc. Ladou Hanke. Čekají na ní mateřské povinnosti. Gratulujeme a děkujeme za spolupráci.
 
Mimořádná opatření v našem zařízení v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 platná od 16.3.2020

Čtěte podrobnosti


V roce 2019 jsme pečovali o 135 těhotných.
Na svět jsme přivedli 136 dětí, z toho 1x dvojčátka.

V roce 2019 jsme zaregistrovali 187 nových klientek.

V prosinci 2019 Kateřina Bornová úspěšně obhájia certifikaci The Fetal Medicine Foundation London. Certifikát opravňuje držitele ke screeningu Downova syndromu v I.trimestru.

Během celého roku 2019 byla naše ordinace dostupná klientkám každý den. I v době dovolené lékařů v letních měsících byla zajištěna lékařská péče. Tuto možnost využily nejen naše pacientky, ale i klientky registrované v jiných zdravotnických zařízeních.

1.10.2019 jsme oslavili 27 let působení naší ordinace.

V říjnu 2018 jsme opětovně získali certifikát ISO s platností do 13.9.2021.

Od 22.5.2018 WIFI FREE v čekárně naší ordinace pro čekající klientky a jejich doprovod.

V části Služby najdete Informace pro pacientky o zpracování osobních údajů.

Zakoupili jsme NOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ:
v létě 2017 jsme pořídili do naší ordinace další ultrazvukový přístroj, který umožní ještě kvalitnější diagnostiku vrozených vývojových vad a zlepší hodnocení gynekologických onemocnění. Jedná se o jeden z nejlepších výrobků firmy SIEMENS - ACUSON NX300.
Fotografie

MUDr.Čeněk Born,CSc., získal Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví s platností do roku 2023.

Od února 2012 působí v ordinaci po celou dobu ordinačních hodin dva lékaři (MUDr.Čeněk Born,CSc. a MUDr.Kateřina Bornová). Tím garantujeme vyšetření na objednaný čas.

MUDr. Kateřina Bornová absolvovala praktický kurz ultrazvukového vyšetření plodu v 18.-22. týdnu organizovaný Fetal Medicine Foundation v Londýně. V lednu 2015 získala Certifikaci této organizace k tomuto vyšetření.
Garance vyšetření

U akutních případů garantujeme vyšetření bezprostředně, u ostatních do týdne.
Nové pacientky

Po domluvě s lékařem přijímáme nové pacientky k registraci.
Základní dokumenty

Adobe Acrobat dokument Certifikát kvality

Adobe Acrobat dokument Etický kodex

Adobe Acrobat dokument Politika a poslání
Ordinace certifikována ČSN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 s vyloučením čl.7.3