Gynekologie Kralovická 27 s.r.o.
Aktuálně z ordinace
Gynekologie Kralovická 27 s.r.o.

Aktuálně z ordinace

I nadále budou pro všechny naše dosavadní pacientky zajišťovat stávající péči v plném rozsahu MUDr. Čeněk Born a MUDr. Jana Cibulková.


Od 1.1.2023 se MUDr. Jan Kosťun, Ph.D. vrací ke klinické práci a ukončuje proto práci v naší ordinaci.

Od 1.1.2022 měníme název ordinace na Gynekologie Kralovická 27 s.r.o.

V roce 2021 rozšířili náš tým dva lékaři: MUDr. Jana Cibulková a MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela MUDr. Kateřina Bornová.

Všem pacientkám děkujeme
za vyjádření soustrasti.

MUDr. Čeněk Born a kolektiv ordinaceOd května 2020 rozšířila náš tým Mgr. Markéta Rusňáková.

Rozloučili jsme se s naší porodní asistentkou Bc. Ladou Hanke. Čekají na ní mateřské povinnosti. Gratulujeme a děkujeme za spolupráci.
 
Mimořádná opatření v našem zařízení v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 platná od 16.3.2020

Čtěte podrobnosti


V roce 2019 jsme pečovali o 135 těhotných.
Na svět jsme přivedli 136 dětí, z toho 1x dvojčátka.

V roce 2019 jsme zaregistrovali 187 nových klientek.

Během celého roku 2019 byla naše ordinace dostupná klientkám každý den. I v době dovolené lékařů v letních měsících byla zajištěna lékařská péče. Tuto možnost využily nejen naše pacientky, ale i klientky registrované v jiných zdravotnických zařízeních.

V říjnu 2018 jsme opětovně získali certifikát ISO s platností do 13.9.2021.

Od 22.5.2018 WIFI FREE v čekárně naší ordinace pro čekající klientky a jejich doprovod.

V části Služby najdete Informace pro pacientky o zpracování osobních údajů.

Zakoupili jsme NOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ:
v létě 2017 jsme pořídili do naší ordinace další ultrazvukový přístroj, který umožní ještě kvalitnější diagnostiku vrozených vývojových vad a zlepší hodnocení gynekologických onemocnění. Jedná se o jeden z nejlepších výrobků firmy SIEMENS - ACUSON NX300.
Fotografie

MUDr.Čeněk Born,CSc., získal Licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví s platností do roku 2023.
Garance vyšetření

U akutních případů garantujeme vyšetření bezprostředně, u ostatních do týdne.
Nové pacientky

Po domluvě s lékařem přijímáme nové pacientky k registraci.
Základní dokumenty

Adobe Acrobat dokument Certifikát kvality

Adobe Acrobat dokument Etický kodex

Adobe Acrobat dokument Politika a poslání
Ordinace certifikována ČSN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 s vyloučením čl.7.3