Gynekologie Miklovi s.r.o., Železný Brod
www.gynekolog.cz/miklovi
Gynekologie Miklovi s.r.o. Odborná ambulance pro gynekologii, homeopatii a akupunkturu

Co je to sterilizace

Kdo a kde může požádat o provedení sterilizace

Kde a jak se zákrok provádí

Sterilisace jako antikoncepční metoda

Je sterilizace výkonem, který hradí zdravotní pojišťovny?

Nový zákon o sterilizaci

Co je to sterilizace:

Sterilizace je nevratný zákrok zabraňující plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Kdo a kde může požádat o provedení sterilizace:

Dle zákona č.373/2011 Sb., ze dne 1.4.2012 může o tento zákrok požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod. U každého žadatele se předpokládá dostatečná rozumová a osobnostní vyzrálost k udělení tak závažného souhlasu k nevratnému zákroku. Žadatel je při podání písemné žádosti poučen ošetřujícím lékařem, za přítomnosti svědka z řad zdravotnického personálu ordinace, o způsobu provedení zákroku, o jeho komplikacích a jeho nevratnosti. Tento akt je stvrzen podpisy všech zúčastněných a po uplynutí 14 dnů může být výkon proveden.

Kde a jak se zákrok provádí:

Výkon se provádí v lůžkových zdravotnických zařízeních, v naprosté většině laparoskopicky, tedy v celkové anestesii na operačních sálech, event. při císařskému řezu. U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení kontinuity obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má nepatrný rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá. U mužů mluvíme v případech sterilizace o vazektomii, která spočívá v podvázání obou chámovodů v šourku.

Sterilisace jako antikoncepční metoda:

Sterilizace jako antikoncepční metoda je vhodná pro ženy, které mají naprosto jasno v tom, že již další děti nechtějí a jejich reprodukční funkce je tedy spíš na obtíž. Přestože dnešní ženy již nebudou limitovány ani věkem, ani počtem porozených dětí se domníváme, že novelizaci zákona budou využívat nejspíše po 30.-35. roce života, kdy budou pevně přesvědčeny, že další děti zplodit nechtějí. Výhodná je pak sterilizace jako antikoncepční metoda pro ženy, pro které je hormonální antikoncepce nevhodná či riziková.

Je sterilizace výkonem, který hradí zdravotní pojišťovny?

Sterilizace není pojišťovnami hrazena. Cenu si stanovují jednotlivá zdravotnická zařízení a pohybuje se v částce kolem 8000 Kč.

Adresa

Gynekologie Miklovi s.r.o.
Masarykova 486
468 22 Železný Brod

Kontakt

telefon
483 389 272

web
www.gynekolog.cz/miklovi

Kde nás najdete


zvětšit mapu
Copyright © 2013-2020 Gynekologie Miklovi s.r.o.