Gynekologické služby s.r.o.

MUDr.Pavel Šíp

          Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 13599. IČO 26328381          

email:

pavelsip@email.cz

Vybavení ordinace:

Ambulance jsou vybavené kolposkopem, kardiotokografem,

detektoren fetálních ozev a sonografem s abdominální i vaginální sondou.

 

K žádné z poskytovaných zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas

pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.