MUDr. Peter Kraus
Gynekologická ordinace
Kněžmost a Luštěnice
www.gynekolog.cz/peterkraus

MUDr. Peter Kraus

Aktuálně

 • Naše smluvní pojišťovny jsou ZP Škoda, VZP, OZP, ČPZP, Revírní bratrská pokladna
 • Objednávat se můžete v pracovní dny
  na tel.čísle 734 421 299

Životopis MUDr. Peter Kraus

Vzdělání

10/2022Obnovení Diplomu celoživotního vzdělávání
12/2017Primářská licence
10/2017Obnovení Diplomu celoživotního vzdělávání
10/2016Zvláštní odborná způsobilost v oboru urogynekologie
10/2012Diplom celoživotního vzdělávání
07/2008Specializovaná způsobilost gynekologie a porodnictví
04/2008Odborná způsobilost
1/2008Licence ČLK
6/2005I.atestace v oboru Gynekologie a Porodnictví,ÚPMD Praha
1996-2002Lékařská fakulta UPJŠ Košice, Slovenská republika

Pracovní zkušenosti

01/2017-doposudprimář Gynekologicko-Porodnického oddělení Děčín
09/2015-09/2017odborný asistent FZS UJEP Ústí nad Labem
09/2011-12/2016sekundární lékař a urogynekologická ambulance Gynekologicko-Porodnické kliniky Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
03/2011-08/2011zástupce primáře Gynekologicko-Porodnického oddělení Mladá Boleslav
03/2008-02/2011vedoucí lékař oddělení Gynekologie, Vedoucí lékař oddělení Porodnice, vedoucí urogynekologické poradny Gynekologicko-Porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
08/2007-02/2008sekundární lékař, Gynekologicko-Porodnícke oddělení, Krajská Nemocnice Liberec
10/2005-07/2007sekundární lékař, Gynekologicko-Porodnické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
10/2002-10/2005sekundární lékař, Gynekologicko-Porodnické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou
Publikační činnost:
 • Porovnání metod císařského řezu podle Gepperta a Misgaw-Ladach, Gynekolog č.4, ročník 15, 2006
 • Srovnání vaginální, abdominální a laparoskopicky asistované hysterektomie v terapii benigních onemocnění dělohy, Gynekolog č.1, ročník 16, 2007
 • Porovnanie transvaginálnej ultrasonografie a MRI pri predoperačno hodnotení myometriálnej invázie karcinómu endometria, Gynekolog č.2, ročník 16, 2007
 • Řešení sestupu tří kompartmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace:kohortová prospektivní studie s délkou folow up pěti let, Česká gynekologie č.4, ročník 82, srpen 2017
 • Rekonstrukce defektu zadního a předního kompartmentu pomocí kotveného implantátu Prolift posterior:kohortová studie s pětiletým folow up, Česká gynekologie č.4, ročník 82, srpen 2017
Přednášky:
 • Atrézie duodéna 13-15.4.2007, ÚNL-Severočeský sjezd Gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou
 • Přednášková činnost pro mediky v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem a na FZS UJEP
 • Přednášková činnost pro záchranáře kraje Liberec
 • Koincidence extra a intrauterinní gravidity po IVF-ET. 23-25.5.2008 Liberec - Severočeský sjezd Gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou
 • 3.12.2015 Praha.Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie 2015-Řešení descensu všech tří kompártmentů pomocí kotveného implantátu
 • 1.12. Praha. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXV. česká urogynekologie 2016 - Řešení sestupu tří kompartmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace:kohortová prospektivní studie s délkou folow up pěti let
Členství v odborných společnostech: Česká lékařská komora, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP - Sekce ultrazvukové diagnostiky, Sekce urogynekologická, Sekce ambulantních gynekologů, Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení, Urogynekologická společnost České republiky

Zpět na titulní stránku

Copyright © 2014 MUDr. Peter Kraus  |  Zásady cookies