MUDr. Rudolf Tyll, Gynekologicko-porodnická ambulance
Karla Čapka 2459, 397 01 Písek
www.gynekolog.cz/tyll

MUDr. Rudolf Tyll, Gynekologicko-porodnická ambulance, Karla Čapka 2459, 397 01 Písek
tel. 382 772 535
Logo: ISO 9001 Quality Management
Napište nám
Facebook

Odborný profil MUDr. Rudolf Tyll

Dosažené vzdělání

Lékařská fakulta: Univerzita Karlova (1996)

Atestace:
Gynekologie a porodnicví I.stupně (1999)
Gynekologie a porodnictví II.stupně (2003)

Licence pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení pro obor gynekologie a porodnictví (2006- 2016)


Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK (2012-2017)