Gynekologická ambulance MUDr. Mária Aldhabbah, Přerov
https://www.gynekolog.cz/prerov/
MUDr. Mária Aldhabbah. Gynekologická ambulance
+420 581 217 535
akutní stavy ošetříme
bez objednání

O nás

Naše gynekologická ambulance má téměř 20ti letou historii a poskytuje péči cca 4000 ženám všech věkových kategorií.

Do května 2013 poskytovala péči MUDr. Witasková.

Od 1.5.2013 převzala ambulanci MUDr. Mária Aldhabbahová.

Lékař: MUDr. Mária Aldhabbahová

Narozena 29.9.1965 v Nitre SR, je absolventkou Lékařské fakulty UP v Olomouci (1990).

Po ukončení studia nastoupila do Nemocnice v Přerově na Gynekologicko prodnické oddělení, kde pod vedením primaře MUDr. Sýkory a dalších zkušených kolegů získala erudici v oboru.

Od roku 2003 pracovala v Gynekologické ambulanci Medicoms s.r.o. v Olomouci jako ambulantní lékař a operační erudici si zachovála formou klinického dne v Nemocnici Kroměříž pod vedením primaře MUDr. Přibíka. Posledních 5 let opět pracovala v Nemocnice Přerov na postu zástupce primaře, vedla onkogynekologickou poradnu a ambulanci gynekologie dětí a dospívajících.

Je rozvedená, má dospělou dceru. Ze zájmů - cestování a vinohradnictví.

Sestra: Bc. Lenka Mikešová

Narozena v roce 1.5.1970 v Přerově, po ukončení střední ekonomické školy v Přerově absolvovala střední zdravotnickou školu v Olomouci obor porodní asistentka.

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci fakulty zdravotnických věd.

Poslední roky pracovala na ambulanci Gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice v Přerově jako porodní asistentka pracující bez odborného dohledu.

Je držitelko osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra a v oboru porodní asistentka.

Je vdaná, má dvě dospělé děti. Má ráda přírodu a sport a nadevše pejska Jimiho.

Copyright © 2013-2019 MUDr. Mária Aldhabbah