Certifikát kvality, akreditace a licence

Certifikát ISO 9001:2015

Logo nqa

Ordinace zavedla jako 1. v Plzeňském kraji systém řízení kvality a byl jí udělen certifikát ISO 9001:2008 v oboru gynekologie a porodnictví.

V květnu 2015 jsme obhájili certifikát systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 pro činnost Poskytování ambulantních služeb v oblasti gynekologie, prenatální péče a porodnictví.

Aktuálně:
V roce 2018 jsme úspěšně obhájili CERTIFIKÁT KVALITY (dle ISO 9001:2015) s platností do roku 2021.

Akreditace pro vzdělávání

Ordinaci byla udělena akreditace pro vzdělávání lékařů v oboru gynekologie a porodnictví.

Primářská licence

Vedoucí lékař ordinace MUDr. Josef Reindl je držitelem primářské licence v oboru gynekologie a porodnictví.

let provozu

let certifikace

gynekologové

ordinace