Privátní lékařská praxe MUDr. Born
Personální vybavení naší ordinace
Privátní lékařská praxe MUDr. Born - Titulní stránka webu

Personální vybavení naší ordinace

Na péči o klientky naší ordinace se podílejí:

MUDr. Čeněk Born, CSc.

Foto: MUDr. Born

Absolvoval lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, promoce v červnu 1972.

V letech 1976 a 1981 složil atestace I. a II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví.

V roce 1991 obhájil titul CSc vědeckou prací Psychologie v onkogynekologii - kvalita života u pacientek s gynekologickým onkologickým onemocněním.

Od roku 1972 působí na gynekologicko porodnické klinice FN Plzeň, postupně jako mladší, starší sekundář, ordinář pro onkologickou gynekologii. V letech 1987-1993 působil na lékařské fakultě University Karlovy v Plzni na katedře gynekologie a porodnictví jako odborný asistent. Podílel se na výchově a vzdělávání lékařů a učil na zdravotní škole v Plzni.

Napsal přes 50 odborných publikací a článků v českém odborném tisku. Od roku 1992 se věnuje osvětové činnosti se zaměřením hlavně na antikoncepci a hormonální léčbu klimakteria.

V roce 1992 jako první lékař v Plzni otevřel privátní gynekologickou ordinaci.

V roce 1999 se stal spoluzakladatelem Klubu privátních plzeňských gynekologů.

MUDr. Jana Cibulková

Foto: MUDr. Cibulková

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni.

8/2008 - 2/2013 mladší lékařka v Mulačově nemocnici se specializací v oboru gynekologie a porodnictví. Praxe v ambulanci, provádění gynekologických operací a vedení porodů.

3/2013 - 6/2015 mladší lékařka Nemocnice Klatovy se specializací v oboru gynekologie a porodnictví. Praxe v ambulanci, provádění gynekologických operací a vedení porodů.

6/2015 atestace v oboru gynekologie a porodnictví

od 5/2013 působila v ambulanci a těhotenská poradně u MUDr. Ivana Fakanová

od 7/2014 pracuje v Genetika Plzeň - ultrazvuková vyšetření těhotných. Získán certifikát The Fetal Medicine Foundation pro screening prvního trimestru. Provádění invazivních vyšetření v těhotenství.

od 1/2021 ultrazvuková vyšetření těhotných v ordinaci MUDr. Alexandry Pěchoučkové

od 9/2021 působí v ambulanci u MUDr. Čeněk Born, CSc.

Průběžně a neustále se vzdělává především v ultrazvukových vyšetřeních těhotných, jako doplněk v oboru sexuologie.

MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.

Foto: MUDr. Kosťun

Absolvoval lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, promoce v květnu roku 2008.

8/2008-12/2010 působil jako mladší sekundární lékař na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň.

1/2011 – 6/2014 pracoval jako mladší a později starší sekundární lékař na ženské klinice v Ambergu (Frauenklinik Amberg, Klinikum St. Marien Amberg – výukové pracoviště pro University Regensburg a Erlangen-Norimberg, Německo) pod vedením profesora Antona Scharla, mezinárodně uznávaného specialisty pro onkogynekologická onemocnění, presidenta Německé gynekologicko-porodnické společnosti.

V dubnu roku 2014 složil v Mnichově (Německo) evropskou atestaci v oboru gynekologie a porodnictví.

Od 7/2014 působí jako starší sekundář, ordinář pro onkologickou gynekologii na Gynekologicko-porodnické klinice, FN Plzeň. V 11/2018 složil v Praze nástavbou atestaci v oboru onkologická gynekologie (certifikovaný kurz).

Souběžně od 8/2016 působí jako lékař pohotovostních služeb pro gynekologicko-porodnické oddělení v nemocnici Sana Kliniken GmbH, Cham, Německo.

V 12/2018 obhájil v Plzni na lékařské fakultě University Karlovy doktorský titul Ph.D., vědeckou prací: Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria.

Od 1/2019 působí i na lékařské fakultě University Karlovy jako odborný asistent na katedře gynekologie a porodnictví, kde se podílí na výchově a vzdělávání lékařů.

Během své dosavadní vědecké kariéry se stal autorem více než 20 odborných publikací nejen v českém, ale i zahraničním odborném tisku. Je autorem a spoluautorem tuzemských i mezinárodních klinických studií.

Od 4/2021 působí i v privátní gynekologické ordinaci MUDr. Borna, CSc.

Od 6/2021 je držitelem licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví.

Slovem i písmem ovládá plynně němčinu, angličtinu.

Bc. Marie Bejmová

Porodní asistentka Bc. Marie Bejmová absolvovala Západočeskou univerzitu, fakultu zdravotních studií, obor porodní asistentka, kterou zakončila promocí s titulem bakalář.

Mgr. Markéta Rusňáková a Hana Vyšteinová

Foto: Mgr. Markéta Rusňáková Foto: Hana Vyšteinová

Markéta Rusňáková absolvovala obor Ošetřovatelství na škole VŠZaSP sv.Alžběty, Ústav sv.Jana Nepomuka Neumanna Příbram, kde získala titul Magistr.

Hana Vyšteinová pracovala 30 let na Gynekologicko porodnické klinice FN Plzeň. 15 let působila na porodním sále a 15 let na oddělení pro rizikové těhotné.

Ve svém oboru se stále vzdělávají. Absolvují postgraduální kurzy, semináře a konference se zaměřením na práci porodních asistentek.

Náš společný cíl je zdraví a spokojenost klientek ordinace.

Ordinace certifikována ČSN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 s vyloučením čl.7.3