Gynekologie Kralovická 27 s.r.o.
Aktuálně z ordinace
Gynekologie Kralovická 27 s.r.o.

Aktuálně z ordinace


Mimořádná opatření v našem zařízení v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 platná od 16.3.2020

Ordinační hodiny ambulance i další opatření se mohou měnit dle aktuálního stavu, změny budou zveřejněny na našich webových stránkách www.gynekolog.cz/born v položce Aktuality

Pacientky, které jsou objednány na plánované vyšetření a

  • které navštívily jakýkoliv stát, kde je rozšířena infekce koronavirem COVID-19 viz www.mzcr.cz
  • které mohly přijít do kontaktu s rizikovou osobou
  • které jsou nachlazené, vykazují známky respiračního infektu

se musí přeobjednat po skončení nouzového stavu

V případě nachlazení u neodkladných vyšetření nás kontaktujte telefonicky nebo mailem s domluvou následného postupu

V rámci ochrany zdravotnických pracovníků a ostatních pacientek bude počet pacientek při vstupu do našeho zařízení korigován

Do odvolání zakazujeme vstup dětem a jakéhokoliv doprovodu do našeho zdravotnického zařízení

Při vstupu do našeho zařízení apelujeme na dodržování základních hygienických pravidel

  • mytí a desinfekce rukou – letáky včetně desinfekčních prostředků jsou umístěny na toaletě
  • veškeré kelímky, ubrousky či jiné odpadky vhazujte do odpadkového koše umístěného u toalety
  • opatřete si roušku (jednorázovou, textilní) nebo použijte jakýkoliv náústek, šátek, šálu...
  • snažte se dodržovat mezi sebou bezpečnou vzdálenost v čekárně

Vzhledem k dané situaci Vás budeme ošetřovat v ochranných rukavicích a rouškách /respirátorech/

Děkujeme za pochopení

MUDr. Čeněk Born, CSc.
MUDr. Kateřina Bornová

Ordinace certifikována ČSN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 s vyloučením čl.7.3