Gynekologická ordinace

Riegrovo nám. 178/III
Poděbrady

Více o lékaři MUDr. Radka Černá, narozena 21. 03. 1978

Vzdělání

1996 – 20021. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2
1992 – 1996Gymnázium Minerva, Praha 10

Postgraduální vzdělávání

2010Atestace v oboru dětská gynekologie
2007Evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví
2005Atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

Pracovní zkušenosti

2008 – 20130,2 úvazek na Gynekologicko – porodnické klinice 2. LF UK FN Motol v ambulanci Dětské gynekologie
2009 – 2011ambulantní činnost GynPlus s.r.o., Praha 2
2006 – 2008sekundární lékař na Gynekologicko – porodnické klinice 2. LF UK FN Motol
2002 – 2005sekundární lékař na Gynekologicko – porodnickém oddělení v Nymburce

Jazyk

angličtina
základy němčiny