Gynekologická ordinace

Riegrovo nám. 178/III
Poděbrady

Poskytované služby Ambulantní služby poskytované ordinací

Gynekologická péče

Komplexní gynekologická péče v úzké spolupráci s okolními gynekologicko – porodnickými odděleními.

LBC cytologie

Nabízíme provedení ThinPrep PAP testu - moderního vysoce spolehlivého testu na karcinom děložního čípku založený na technologii Liquid Based Cytology (LBC) ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni.

videa

Péče o těhotné

Péče o těhotné včetně ultrazvukového vyšetření.

Dětské pacientky

Výhledově péče i o dětské pacientky s gynekologickými obtížemi.

Smluvní pojišťovny Nasmlouvané zdravotní pojišťovny

Logo VZP

111
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
(VZP)

Logo VoZP

201
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
(VOZP)

Logo ČPZP

205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(ČPZP)

Logo OZP

207
Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
(OZP)

Logo ZPS

209
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
(ZPS)

Logo ZPMVČR

211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
(MV)