Gynekologie MUDr. Ivan Jarkovský, Praha 13
www.gynekolog.cz/jarkovsky

Personál

MUDr. Ivan Jarkovský
lékař

 • atestace I. a II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • absolvent LF UPJŠ v Košicích
 • nemocniční praxe
  • Gynekologicko porodnická klinika v Košicích
  • Secteur Sanitaire de Berrouaghia Alžírsko
  • vedení porodnického oddělení ÚPMD v Praze
  • vedení gynekologicko porodnického oddělení v Neratovicích
 • od r.2000 - soukromá gynekologicko-porodnická praxe

Mgr. Eva Pourová
sestra