Gynekologové spolupracující s Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni
Poskytují ThinPrep PAP test (liquid based cytologie) - moderní vysoce spolehlivý test na karcinom děložního čípku
Poskytují Panorama test - nejspolehlivější a nejpřesnější screeningovou metodu prenatální diagnostiky
Najdete na www.gynekolog.czInformace o vyhodnocení gynekologické cytologie ThinPrep PAP test

Fakta o technologiích využívajících liquid based cytologie v otázkách a odpovědích

Aktuálně

  • Kinkorová Luňáčková I. Počítačová analýza obrazu při vyšetřování gynekologické cytologie – Imaging systém, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, SSG ČR a SNGP, Praha, 16. - 19. 5. 2013. PDF e-poster
  • Stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP k otázce cervikální cytologie z tekutého média (Liquid Based Cytology – LBC) ve vztahu k Národnímu programu screeningu cervikálního karcinomu.
    Plné znění stanoviska najdete na webu Společnosti českých patologů v sekci Standardy nebo přímo zde.

Otázky a odpovědi

1. Co to je liquid based cytologie (dále jen LBC)?

Odpověď: LBC je technika umožňující odběr vyšetřovaných buněk z různých orgánů a zejména z děložního čípku do tekutého média, které je uvnitř malé nádobky. Na rozdíl od klasického Pap stěru, při kterém se buňky přímo natírají na sklíčko a který je historicky v nezměněné podobě používán již 70 let včetně České republiky. Prostá LBC má některé výhody v diagnostice.

2. Jaké?

Odpověď: Z odběru technikou LBC, kdy se preparáty z tekutého média vyrábí až v laboratoři, je odstraněn hlen, červené krvinky a buňky jsou rovnoměrně rozprostřeny na sklíčku v tenké vrstvě, takže stěr je potom lépe diagnostikovatelný v mikroskopu. Nádobky s LBC se u nás v laboratoři po cytologickém vyšetření skladují 6 týdnů. Když je třeba u pacientky provést dodatečné genetické vyšetření na průkaz HPV, je možné toto vyšetření provést z této uskladněné nádobky a pacientka nemusí chodit znova ke gynekologovi na vyšetření. Navíc je touto technikou možné dodatečně provést imunocytochemický průkaz p16 onkogenu, který označí rakovinové buňky, což v klasickém Pap stěru nelze.

3. Má prostá LBC oproti klasickému Pap stěru velké výhody?

Odpověď: Má určité výhody, ale nejedná se o žádnou velkou revoluci v diagnostice cytologií čípku.

4. Co je to za metodu, kterou propagujete na stránkách www.gynekolog.cz a kterou používáte ve Vaší Bioptické laboratoři s.r.o.?

Odpověď: Jedná se o počítačovou image analýzu LBC stěrů. Je to metoda americké firmy Hologic. Ta přináší revoluční změny do diagnostiky cytologie čípku. Počítač načte (naskenuje) celé mikroskopické sklíčko připravené technikou LBC s buňkami čípku a označí nám téměř se 100% jistotou všechny podezřelé či rakovinové buňky.

5. A v čem tkví největší výhoda proti klasickému Pap stěru?

Odpověď: Klasický Pap stěr děložního čípku obsahuje přibližně 160.000-200.000 buněk. Nejčastější chybou při jejich hodnocení v laboratoři je přehlédnutí několika málo rakovinových buněk v mikroskopickém sklíčku. Není ani v lidských možnostech v každém mikroskopickém sklíčku vždy rakovinové buňky v záplavě jiných nenádorových buněk najít. Takže spíše než o lidské chybě je lépe mluvit o omezených možnostech lidského oka všechny nádorové buňky odhalit. To způsobí, že ve všech laboratořích světa, které používají pouze metodu klasického Pap stěru, dosahují účinnosti vyšetření pouze 60-70% při odhalování rakoviny děložního čípku. To je i případ České republiky. Přehlédnutí několika málo rakovinových buněk lidským okem totiž tvoří největší část chybovosti při cytologické diagnostice. Na druhé straně při použití technologie image analýzy firmy Hologic tato chyba zcela odpadá. Počítač najde všechny rakovinové buňky, takže přesnost odečtu u dobré laboratoře používající tuto metodu přesahuje 90%.

6. Jak moc je tato metoda firmy Hologic a jí podobná metoda SurePath ve světě rozšířená?

Odpověď: V USA představuje téměř 100% (70% Hologic a 30% SurePath), ve Velké Británii a Irsku 100%, v Holansku 63%, ve Švýcarsku 55%, v Dánsku, Švédsku, Norsku a Finsku 78% všech používaných metod. Jinými slovy, v těch zemích světa, kde mají nejlepší výsledky ve skríningu rakoviny děložního čípku na světě, používají především tuto metodu. V USA, v zemi, která je notoricky známá četnými soudními spory mezi pacienty a lékaři, v poslední době výrazně poklesl počet soudních procesů pacientů s cytologickými laboratořemi. Za jednu z nedůležitějších příčin tohoto poklesu soudních sporů je považováno právě zavedení image analýzy firmy Hologic a SurePath, následkem čehož došlo k výraznému zpřesnění cytologické diagnostiky v USA (1).

7. Proč někteří lékaři u nás použití metody firmy Hologic považují za málo přínosné?

Odpověď: Protože naši metodu image analýzy firmy Hologic zaměňují s metodami využívajícími prostou LBC. Jednoduše mezi prostou LBC a naší metodou nedělají žádné rozdíly. Někteří tak činí z naprostého diletantství, jiní tyto dvě naprosto odlišné metody nechtějí rozeznávat zcela záměrně.

8. Proč?

Odpověď: Protože prostá LBC skutečně až tak velkým přínosem v cytologické diagnostice děložního čípku není a my s touto částí jejich argumentace souhlasíme a prostou LBC metodu k diagnostice nepoužíváme (2). Naproti tomu použití počítačového čtení skel pomocí image analýzy firmy Hologic je technologie převratná. Vybavení laboratoře na prostou LBC stojí přibližně 1 milion korun, zatímco kompletní vybavení image analýzou firmy Hologic stojí 18 milionů korun. A jestliže cytologická laboratoř nechce investovat do image analýzy firmy Hologic, je nejjednodušší tvrdit, že to je stejné jako prostá LBC a že se tudíž o přínos nejedná!

9. Používá některá laboratoř mimo vaší laboratoře image analýzu od Firmy Hologic?

Odpověď: Ne. Jsme jedinou laboratoří v České republice, která image analýzu od Firmy Hologic zavedla. Některé laboratoře u nás zavedly prostou LBC bez image analýzy. Velice bychom doporučovali, aby gynekologové a veřejnost dobře rozlišovali tyto dvě naprosto rozdílné techniky cytologického vyšetření, které mají ve vyhledávání předrakovinových buněk čípku naprosto odlišnou účinnost.

Reference

  1. Troxel DB. Trends in malpractice claims. American Journal of Surgical Pathology 2012:36:e1-e5. (Troxel-2012.pdf)
  2. http://www.cyt.cz/doc/LBC_text_na_web.pdf
  3. Stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP k otázce cervikální cytologie z tekutého média (Liquid Based Cytology – LBC) ve vztahu k Národnímu programu screeningu cervikálního karcinomu. http://www.patologie.info/standardy/17

Lékaři. Informace pro lékaře

Copyright © 2001-2024 Bioptická laboratoř s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování dat nebo jejich částí je zakázáno.
Provozuje Bioptická laboratoř s.r.o. se sídlem Mikulášské náměstí 628/4, 326 00 Plzeň, IČ: 49197827, kontakt. | Zásady cookies
Nette Framework powered
programming by Stanislav Smitka